ΕΝΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΣΟ

02_Ένας ταξιδευτής στην ΚάσοΝτοκυμαντέρ  Φἰλμ 16μμμ.

Γιά νά ὁλοκληρώσω τήν ταινία μοῦ χρειάστηκαν τρία χρόνια.

Μαγεμένος ἀπό τή μουσική, τά ἔρημα τοπεῖα καί τή ναυτική  ἱστορία τοῦ νησιοῦ , ἀποφάσισα νά πραγματοποιήσω τή δική μου σύνθεση.:

Ἕναν φανταστικό ταξιδευτή νά σκαλίζει τά συντρίμια τῆς ἱστορίας, άνακαλύπτοντας κάθε τόσο πολύτιμες πέτρες . Ἀνακατεύεται μέ τόν κόσμο, ἀκολουθεῖ ἔθιμα καί παραδόσεις καί αἰσθάνεται βαθιά τή μεταφυσική τοῦ τόπου.