ΑΝΑΤΟΛΙΑ

ΑΝΑΤΟΛΙΑ001 book

Μερικές δεκαετίες πρίν δύο καϊκια ξεκόλησαν ἀπό τό λιμάνι τῆς Κώς. Προορισμός : Τά Μικρασιατικά παράλια . Φθάσαμε στό λιμάνι τοῦ Μάρμαρις   ( Μαρμαρά) . Οἱ τούρκοι λιμενικοί κοιτούσαν μέ κατάπληξη, ψαροκάϊκα μέ ὑψωμένη τήν  ἑλληνική σημαία νά προσεγγίζουν τουρκικό λιμάνι,  ἔτσι γιά τουρισμό . Μετά ἀπό ταλαιπωρίες καί ἀτελείωτες διατυπώσεις,   καταφέραμε νά πατήσουμε τό πόδι στά μέρη πού κρατοῦσαν οἱ δικοί μας μέχρι τό 22 .Ἀλικαρνασσό, Λυβήσιο , Μάκρη, Ἀντίφελο, Κάκαβα ,Ἀττάλεια .Ἡ συγκίνησή μας ἦταν ἔντονη. Αὐτή   πρώτη ἐμπειρία στό μικρασιατικό χῶμα, ἔμεινε μέσα μου καί μέ τυρρανοῦσε μέχρι νά πάρει σάρκα καί ὀστά καί νά γεννήσει τήν ΑΝΑΤΟΛΙΑ .

 

 

 

 

 

img008

img005

img007